Pripelji prijatelje & služi kovance
Vsak rešeni kviz
ti dovoljuje pošiljanje
novih vabil za pridružitev.
Več kot se tvoji pridruženi
prijatelji naučijo & zaslužijo
več zaslužiš tudi ti.
Zasluži kovance vedno
ko tvoji pridruženi prijatelji
rešijo kviz.